Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Wystawa „210. rocznica urodzin Wincentego Pola”

Filia nr 7, ul. Tuwima 10

Termin: 6 – 28 kwietnia 2017

W tym roku przypada 210. rocznica urodzin Wincentego Pola – poety i geografa, autora m.in. „Pieśni o ziemi naszej”, „Pieśni Janusza” czy „Mohorta”.

Na wystawie prezentowane są m.in. fotografie ze zbiorów Marcina Galanta, przedstawiające odwiedzone miejsca związane z Wincentym Polem: Lublin, ul. Kalinowszczyzna 13 – dworek, w którym mieści się muzeum; ul. Grodzka 7 – dom – miejsce narodzin; Rynek – kamienica, na której znajduje się medalion z wizerunkiem; Kraków – kościół Na Skałce, miejsce pochówku.

Ponadto można znaleźć np. skany okładek książek oraz teksty wierszy z portalu http://wolnelektury.pl. Wśród nich m.in. „Rocznica powstania”, „Dzwon”, „Piękna nasza Polska cała...”, a także „Sygnał”, z którego pochodzi cytat „W krwawym polu srebrne ptaszę”, wykorzystany w tytule wystawy w Bibliotece Głównej w 2013 roku, poświęconej pieśniom Powstania Styczniowego.

Tekst, fot.: Marcin Galant