Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Odcinek 47

Źródło inspiracji odcinka stanowiły numery „Kaliszanina” z maja 1884 roku.