Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Spotkanie z uczniami Gimnazjum nr 1 w ramach zajęć z przysposobienia czytelniczego oraz prelekcja Marcina Galanta „Kochajmy Publiczny Transport”, poświęcona turystyce komunikacyjnej

Filia nr 7, ul. Tuwima 10

Data wydarzenia: 5 maja 2016

W ramach zajęć z przysposobienia czytelniczego w Filii nr 7 odbyło się spotkanie z klasami II i III Gimnazjum nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia. Gimnazjaliści zapoznali się z regulaminem Biblioteki oraz z księgozbiorem Filii nr 7. Największym zainteresowaniem wśród zebranych cieszył się temat strony internetowej, elektroniczna baza danych, sposoby wyszukiwania informacji oraz możliwość rezerwacji i zamówień interesujących tytułów. Dodatkową atrakcją dla uczniów była prezentacja Marcina Galanta dotycząca publicznego transportu.

Uczniowie poznali zdefiniowane przez prelegenta założenia turystyki komunikacyjnej – podróżowanie liniami komunikacji publicznej i samodzielne organizowanie wyjazdu, a także jej cechy, m.in. brak konieczności poszukiwania miejsc parkingowych, niezależność od dużej grupy wycieczkowej i możliwość czytania podczas jazdy. Na fotografiach zobaczyli przykłady aktywnych form tej turystyki takich jak zwiedzanie parowozowni i zajezdni oraz przejazdy zabytkowymi pojazdami.

Ostatnia część spotkania to odtworzenie nagrania z występu prelegenta podczas Narodowego Czytania „Lalki” Bolesława Prusa, a konkretnie fragmentu opisującego kolejową podróż Stanisława Wokulskiego do Paryża. Kolejne utwory przeczytali gimnazjaliści.

Tekst: Aneta Lipińska, Marcin Galant
Fot.: Sebastian Chudzik, Marcin Galant