Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna dla korespondencji e-mail

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46

1.

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B, 62-800 Kalisz. Kontakt z Biblioteką jest możliwy pocztą tradycyjną na wskazany wyżej adres, przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: biblio@mbp.kalisz.pl lub telefonicznie: 62 757 34 30.

2.

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@mbp.kalisz.pl.

3.

Pani/Pana dane w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail będą przetwarzane w celu:

  1. prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO,
  2. ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw.

4.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

5.

Odbiorcą Państwa danych będzie dostawca poczty e-mail, niezbędnej do obsługi korespondencji. Odbiorca Pani/Pana danych nie nabywa i nie posiada praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu tych danych, a jedynie wykonuje polecenia Biblioteki.

6.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z obsługą sprawy, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum. Okres przechowywania danych może być przedłużony o czas przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

7.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8.

Państwa dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

9.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.

10.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl), w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

Data aktualizacji: 3 stycznia 2023

Banery/Logo