Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

„Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni”

„Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni”, to innowacyjny projekt edukacyjno-społeczny, integrujący i inkluzywny, umożliwiający dzieciom i młodzieży zarówno z Ukrainy, jak i z Polski wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji. Prowadzone są również zajęcia i aktywności dla osób dorosłych. W bibliotekach w różnych zakątkach Polski od lipca 2022 roku do czerwca 2023 roku znajdziemy zajęcia edukacyjne z obszarów takich jak np. nauka języka polskiego i ukraińskiego, kompetencje przyszłości STEAM, majsterkowanie, podstawy programowania, angażujące zajęcia muzyczne, ruchowe i plastyczne, a także kluby wiedzy – elastyczną formę zdobywania umiejętności w dowolnym zakresie tematycznym. Znakomite efekty daje realizowana w ramach programu formuła TeamUp, pozwalająca odbudować poczucie spokoju i bezpieczeństwa oraz nawiązywać w intuicyjny, naturalny sposób relacje z innymi uczestnikami. Zajęcia prowadzą doświadczeni animatorzy, trenerzy i nauczyciele, a także odpowiednio przeszkoleni bibliotekarze. Biblioteki otrzymują wsparcie merytoryczne i finansowe. Sprzęt niezbędny do realizacji programu, w tym komputery, interaktywne roboty, zestawy muzyczne i edukacyjne, przekazywany jest placówkom. Biblioteki tworzą także Cyfrowe Centra Edukacji, czyli przestrzeń do nauki w szkole online dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, ale w formie stacjonarnej, umożliwiającej integrację i kontakty z rówieśnikami oraz wsparcie nauczyciela, mówiącego po ukraińsku.

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.”, realizowany jest przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach projektu dzieci i młodzież z Ukrainy i z Polski oraz ich opiekunowie, mogą skorzystać z nowoczesnej oferty programowej, nawiązać przyjaźnie, a nawet uczyć się wzajemnie swoich języków i kulturowych zwyczajów. W bieżącej edycji programu bierze udział 51 bibliotek. Zaproszone zostały placówki, które wyróżniają się bogatą ofertą kulturalną i edukacyjną oraz prowadzą działania katalizujące integrację polsko-ukraińską. 

Save the Children International to międzynarodowa organizacja humanitarna, która pomaga dzieciom i ich rodzinom na całym świecie, zwłaszcza zagrożonym społecznych wykluczeniem lub mieszkającym na terenach dotkniętych konfliktami. Więcej informacji o Save the Children - https://www.savethechildren.net/about-us  

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego to organizacja pozarządowa utworzona w 2008 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, jedną z największych organizacji grantodawczych działających w Polsce. Pierwszym zadaniem FRSI była realizacja ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek, wspólnego przedsięwzięcia PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów w ramach międzynarodowej inicjatywy „Global Libraries”. Więcej informacji o FRSI - https://frsi.org.pl/o-nas/  

Kwota dofinansowania:  83.470 zł

 

«Бібліотека для кожного. Рівні. Різні. Важливі» – це інноваційний освітньо-соціальний, інтегруючий та інклюзивний проект, який надає можливість молоді та дітям з України й Польщі спільно навчатися, розважатися і будувати дружні взаємовідносини. У проекті також передбачені заходи для дорослих. З липня 2022 до червня 2023 рр., в бібліотеках, у різних куточках Польщі, доступні різноманітні освітні заходи, зокрема вивчення польської та української мови, STEAM-навички майбутнього, корисні вміння («Зроби це сам»), основи програмування, цікаві музичні, рухові заняття та з образотворчого мистецтва, а також клуби знань – гнучка форма набуття навичок у будь-якій тематичній галузі. Формула TeamUp, реалізована у межах проекту, дає чудові результати, дозволяючи відновити відчуття спокою і безпеки та будувати дружні взаємовідносини з іншими учасниками, інтуїтивно зрозумілим, природним способом. Заняття проводять досвідчені аніматори, коучери та викладачі, а також бібліотекарі, які пройшли відповідну підготовку. Бібліотеки отримують методичну та фінансову підтримку, зокрема обладнання, необхідне для реалізації проекту – комп’ютери, інтерактивні роботи, музичні та навчальні комплекти тощо. Бібліотеки також створюють Цифрові центри освіти, тобто простір для дистанційного навчання в онлайн-школі для дітей та молоді з України, але в стаціонарній формі, що забезпечує інтеграцію та контакти з однолітками, а також науково-методичну підтримку для україномовного викладача. 

Проект «Бібліотека для кожного. Рівні. Різні. Важливі» реалізується міжнародною гуманітарною організацією Save the Children International та Фундацією розвитку інформаційного суспільства. У межах проекту, діти, підлітки та їх опікуни можуть скористатися безоплатною пропозицією навчальної програми, знайти друзів і навіть взаємно вивчати мову та культурні традиції. У поточному випуску програми бере участь 51 бібліотека. До участі у програмі були запрошені бібліотеки, які вирізняються багатою культурно-освітньою пропозицією та здійснюють діяльність, що втілює польсько-українську інтеграцію. 

Save the Children International – це міжнародна гуманітарна організація, яка допомагає дітям та їхнім родинам у всьому світі, особливо тим, що належать до групи ризику соціальної ізоляції або проживають у районах, постраждалих від збройних конфліктів. Більше про Save the Children, можна дізнатися на сайті https://www.savethechildren.net/about-us  

Фундація розвитку інформаційного суспільства (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) – це недержавна організація, заснована у 2008 році Польсько-американською фундацією свободи, однією з найбільших грантових організацій, що діють у Польщі. Першим завданням FRSI була реалізація Програми розвитку польських бібліотек – спільної ініціативи PAFF і Фонду Білла та Мелінди Гейтс, у межах міжнародної ініціативи «Global Libraries». Більше про Фундацію розвитку інформаційного суспільства можна дізнатися на сайті https://frsi.org.pl/o-nas/ 

Сума співфінансування: 78 070 злотих

Ramowy plan zajęć

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

Головна бібліотека

ul. / вул. Legionów 66

 

CYFROWE CENTRUM EDUKACJI

ЦЕНТР ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ

poniedziałek/понеділок: 16.00-18.00

wtorek/вівторок: 16.00-18.00

 

POLSKI PRZY KAWIE

ПОСПІЛКУЄМОСЬ ПОЛЬСЬКОЇ ПРИ КАВІ

poniedziałek/понеділок: 16.00-18.00

wtorek/вівторок: 16.00-18.00

 

WARSZTATY SZYDEŁKOWANIA

МАЙСТЕР-КЛАСИ З В'ЯЗАННЯ ГАЧКОМ

wtorek/вівторок: 16.00-18.00

 

ZABAWY Z ROBOTAMI

ЗАБАВИ З РОБОТАМИ

zapisy / записи: 62 753 02 63

piątek/п'ятниця: 14.30-16.00


FILIA NR 2 / KLUB OSIEDLOWY

Відділення №2 / Клуб житлового масиву

ul. / вул. Serbinowska 25

 

ZABAWY Z PLANSZÓWKAMI - KLUB CUBUS

ЗАБАВИ З НАСТІЛЬНИМИ ІГРАМИ

wtorek/вівторок: 16.30-18.30

 

FILIA NR 9

Відділення № 9

ul. / вул. Serbinowska 1a

 

ZABAWY Z LEGO

ЗАБАВИ З LEGO

zapisy / записи: 62 753 04 92

poniedziałek/понеділок: 16.00-17.30

 

CYFROWE CENTRUM EDUKACJI

ЦЕНТР ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ

wtorek/вівторок: 16.00-18.00

środa/середа: 16.00-18.00

 

ROBÓTKOWO - ROZRYWKOWO

ТВОРЮ І РАДІЮ

wtorek/вівторок: 16.00-17.30

 

CZYTAJ PO POLSKU

ЧИТАЙТЕ ПОЛЬСЬКОЮ

środa/середа: 16.00-18.00

 

FILIA NR 5

Відділення № 5

ul. / вул. Złota 26-28

 

ZABAWY Z ROBOTAMI

ЗАБАВИ З РОБОТАМИ

zapisy / записи: 62 757 68 14

środa/середа: 17.00-18.00

 

Banery/Logo