Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna dla korespondencji przychodzącej tradycyjnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, informujemy, że:

1.

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B, 62-800 Kalisz. Kontakt z Biblioteką jest możliwy przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: biblio@mbp.kalisz.pl, telefonicznie: 62 757 34 30.

2.

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@mbp.kalisz.pl.

3.

Pani/Pana dane w postaci imienia, nazwiska, adresu do korespondencji będą przetwarzane w celu:

 

  1. wypełnienia obowiązku prawnego dotyczącego ewidencjonowania korespondencji przychodzącej wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
  2. prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw.

4.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji.

5.

Odbiorcą Pani/Pana danych będą upoważnieni przez Administratora pracownicy, zajmujący się rejestracją korespondencji i obsługą sprawy. Odbiorcami Państwa danych będą także dostawcy systemów informatycznych i usług IT, niezbędnych do obsługi korespondencji.

6.

Odbiorcy Pani/Pana danych nie nabywają i nie posiadają praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu tych danych, a jedynie wykonują polecenia Biblioteki.

7.

Pani/Pana danego zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów archiwizowania danych obowiązujący u Administratora. Okres przechowywania danych może być przedłużony o czas przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

8.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

9.

Państwa dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

10.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.

11.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

Data aktualizacji: 3 stycznia 2023

Banery/Logo