Logo Biblioteki Publicznej

Wielkopolska - katalog

Portal e-Usług bibliotecznych w.bibliotece.pl

Filologia polska w Kaliszu - UAM

Region Wielkopolska

Biblioteka Narodowa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Program

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

Narodowe Centrum Kultury

Program

Śpiewająca Polska

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

 


Misja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu


Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu


Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu


 

 

Szanowni Państwo,

święta Bożego Narodzenia to czas, który spędzamy ze swoimi

 bliskimi. Wspólnie myślimy o tym jaki był mijający rok

i z nadzieją patrzymy w przyszłość. Na Boże Narodzenie

i nadchodzący Nowy Rok 2015,  prosimy przyjąć słowa naszego

patrona Adama Asnyka:

 

Tak więc znikając w jasności porannej,

Dobrych aniołów polecam was pieczy:

Niech płomień łaski nieba nieustannej

Poczciwe serca przed złem ubezpieczy,

I Ten, co wszystkich w przyszłość nas posuwa,

Nad starym grodem niech Bóg zawsze czuwa.

 

Adam Borowiak,

dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka

  

Kalisz, Boże Narodzenie 2014

  


Uwaga Czytelnicy

IBUK libra

 

Uprzejmie informujemy, że od 21 maja br. uruchamiamy bezpłatny roczny dostęp  do kilkuset e-booków z serwisu http://libra.ibuk.pl/.

 

Z serwisu można korzystać w czytelniach Biblioteki Głównej i Filii nr 4,  ale także poza Biblioteką po otrzymaniu kodu PIN do zdalnego logowania.

 

Kody można odebrać w Bibliotece Głównej (ul. Legionów 66) lub Filii nr 4 (al. Wolności 27). Warunkiem otrzymania kodu jest ważność legitymacji bibliotecznej oraz podpisanie stosownego zobowiązania.

 

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania IBUK LIBRA udzielane są w miejscu wydawania kodów.

 

WYKAZ E-BOOKÓW

JAK DODAĆ PIN?

POMOC

 Konferencja "Obywatelski Klub Parlamentarny - 25 lat później"

Konferencja "Obywatelski Klub Parlamentarny - 25 lat później"
W pierwszym rzędzie drugi od prawej - Adam Borowiak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu
8 listopada 2014

  

WYRÓŻNIONA ODZNAKĄ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI
DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Medal Bibliotheca Magna


Logo biblioteki autorstwa Władysława Kościelniaka

  

Uprzejmie informujemy naszych czytelników o uruchomieniu w maju 2006 r. zdalnego dostępu do księgozbioru znajdującego się w Bibliotece Głównej przy  ulicy Legionów 66. Elektroniczny K@talog składa się z kilkudziesięciu tysięcy opisów bibliograficznych książek. Jest na bieżąco uzupełniany i modyfikowany.

Po kliknięciu na odnośnik zostanie otwarta strona umożliwiająca przeszukiwanie  księgozbioru oraz przeglądanie stanu własnego konta (książki wypożyczone z terminem zwrotu, zarezerwowane, zamówione).

Format prezentacji ustawiony jest domyślnie na „Informację o dostępności”. W katalogu wyświetla się informacja, czy poszukiwana pozycja znajduje się w bibliotece, czy jest dostępna.

Użytkownik może zmienić domyślny format prezentacji  na „Opis katalogowy”, co daje kolejne informacje o wyszukiwanej pozycji. Zachęcamy do korzystania z indeksów.

 


Charakterystyka zbiorów

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka poprzez sieć 9 filii zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców miasta i okolicy.

Biblioteka Główna poza swoją podstawową funkcją pełni jednocześnie rolę zaplecza naukowego dla Kalisza, dba o sprawne funkcjonowanie systemu informacyjnego i wymiany bibliotecznej. Posiada bogaty księgozbiór, którego 67% stanowi literatura naukowa i popularnonaukowa ze szczególnym uwzględnieniem historii powszechnej, historii Polski, pedagogiki, psychologii, historii literatury, prawa i ekonomii.

Do ciekawych zespołów bibliotecznych należy księgozbiór po wybitnym kaliszaninie, rektorze Uniwersytetu w Wilnie Alfonsie Parczewskim, zawierający m.in. cenny zbiór książek i czasopism dotyczących Łużyc i europejskich mniejszości narodowych.

  


PUBLIKACJE DOTYCZĄCE ŻYDÓW  znajdujące się w zbiorach Biblioteki Głównej - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu


Fot. Krzysztof Płociński

  


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

 

  • W dniu 24 grudnia 2014 (Wigilia) Filia nr 2 będzie nieczynna, a pozostałe placówki będą czynne do godz. 13.00

  • W dniu 27 grudnia 2014 (sobota) Biblioteka Główna i Filia nr 16 będą nieczynne

  • W dniu 31 grudnia 2014 (Sylwester) wszystkie placówki będą czynne do godz. 13.00

  • W dniu 2 stycznia 2015 (piątek) placówki MBP będą czynne w następujących godzinach:

    • Biblioteka Główna i Filie nr 1, 2, 3, 4, 5, 9 i 16 w godz. 8.00 - 15.00

    • Filia nr 7 będzie nieczynna

  


 

  

REGULAMIN KONKURSU REDEMPTORIS CUSTOS

  


  

INFORMATOR 2015 -
pismo przewodnie


ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2